WWW.SEGDUSUBWAY.ISSurvey

Friðhelgistefna VPS


Value Pay Services, LLC
9200 South Dadeland Boulevard, Suite 800
Miami, Florida 33156
Sími: 1-888-445-9239
Tækniaðstoð: webmaster@ipcoop.com

I. Skýrt og almennt samþykki með fengnum aðgangi að vefsetri


A. Þessi friðhelgistefna útskýrir hvernig Value Pay Services, LLC (hér eftir nefnt „VPS”) safnar verndar, notar og deilir upplýsingum, þ.m.t. persónulegum upplýsingum sem safnað hefur verið um þig eins og þær eru skilgreindar í 2. kafla. VPS er dótturfyrirtæki Independent Purchasing Cooperative, Inc. (hér eftir „IPC”), sem er ekki hlutafélag en er í eigu og rekið af meðlimum, allra SUBWAY® leyfishafa sem staðsettir eru í Bandaríkjunum, yfirráðasvæðum þeirra og Kanada (hér eftir „SUBWAY® sérleyfishafar ”).

VPS deilir upplýsingum, þ.m.t. persónulegum upplýsingum með IPC og eigendum IPC, ásamt, en ekki takmarkað við IPC Financial Solutions, LLC (hér eftir „IPCFS”), IPC Insurance Solutions, LLC (hér eftir „IPCIS”), IPC Money Transmitter Inc. (hér eftir „IPCMTI”) og Independent Purchasing Incorporated (hér eftir „IPI”). IPC og dótturfyrirtæki þess eru hér eftir nefnd í heild sinni „IPC”.

VPS deilir upplýsingum, ásamt persónulegum upplýsingum með alþjóðlega innkaupasamvinnufélögum, þ.m.t. en ekki takmarkað við, European Independent Purchasing Cooperative (hér eftir „EIPC”), Latin America and Caribbean Independent Purchasing Cooperative (hér eftir „LACIPC”), Independent Purchasing Cooperative (Australasia) Limited (hér eftir „IPCA”) og Middle East Independent Purchasing Cooperative (hér eftir „MEIPC”), sem öll eru rekin af og í eigu allra SUBWAY® sérleyfishafanna á viðkomandi landfræðilegum svæðum, sem hér segir: Evrópubandalagið (EIPC), Suður-Ameríku og Karíbahaf (LACIPC), Ástralía (IPCA) og Mið-Austurlönd (MEIPC). Vísað er til EIPC, LACIPC, IPCA og MEIPC, hér eftir sem „Samvinnusamsteypunnar.”

VPS deilir upplýsingum, ásamt persónulegum upplýsingum, með Franchise World Headquarters, LLC (hér eftir „FWH”), sem starfar sem þjónustufyrirtæki fyrir og f.h. SUBWAY® fyrirtækjanna um allan heim, með því að veita grunn-viðskiptaupplýsingar til eftirfarandi sérleyfisfyrirtækja: Doctor’s Associates Inc. (hér eftir „DAI”). DAI er eigandi og selur heimildir til nota á SUBWAY® vörumerkinu og SUBWAY® veitingastaðakerfinu til hlutdeildarfélaga, þ.m.t. en ekki einangrað við Subway International B.V. (hér eftir „SIBV”), Subway Systems Australia Pty Ltd (hér eftir „SSA”), Subway Franchise Systems of Canada, Ltd. (hér eftir „SFSC”), Subway Partners Colombia C.V. (hér eftir SPCCV”), Subway Systems do Brasil Ltda. (hér eftir „SSB”), Sandwich and Salad Franchises of South Africa Pty Ltd. (hér eftir „SSFSA”) og Subway Systems India Private Limited (hér eftir „SSIPL”), til þess að þróa SUBWAY® veitingastaði um allan heim. Saman er vísað til FWH, DAI, SIBV, SSA, SFSC, SPCCV, SSB, SSFSA, og SSIPL í þessum texta sem „SUBWAY® Group”.

VPS deilir upplýsingum, þ.m.t. persónulegum upplýsingum með eftirfarandi SUBWAY® Group auglýsingaaðilum: Subway Franchisee Advertising Fund Trust, Ltd. (hér eftir „SFAFT”), Subway Franchisee Advertising Fund of Canada, Inc. (hér eftir „SFAFC”), Subway Franchisee Advertising Fund of Australia Pty. Ltd. (hér eftir „SFAFA”) og Subway Franchisee Advertising Fund Trust B.V. (hér eftir „SFAFTBV”). Vísað er til SFAFT, SFAFC, SFAFA og SFAFTBV hér eftir í sameiningu sem „FAF Group”.

Öllum upplýsingum er safnað á sanngjarnan hátt, með frjálsu samþykki þínu og án röskunar, beint frá þér af VPS, IPC, Co-op Group, SUBWAY® Group og/eða FAF Group.


B. VPS virðir friðhelgi SUBWAY® sérleyfishafanna, mögulegra SUBWAY® sérleyfishafa, SUBWAY® viðskiptavina og annarra gesta vefsetranna sem gætu gefið upplýsingar. VPS viðurkennir þörfina á nauðsynlegri vernd á og umsjón með upplýsingunum sem þú gefur. VPS hefur tileinkað sér, komið á og vinnur skv. þessari friðhelgistefnu til að hjálpa þér við að skilja hvers konar upplýsingum VPS mun safna, hvernig þær upplýsingar verða notaðar og með hvaða aðilum þeim verður deilt. Þessi friðhelgisstefna á við um allar upplýsingar sem safnað verður f.h. VPS, hvort sem er skriflega, munnlega eða með rafrænum hætti, í gegnum vefsetur, sem starfrækt eru af VPS, þ.m.t. en ekki takmarkað við, www.tellsubway.com, www.tellsubway.com og www.subwaycatering.com , ásamt og með öllum framtíðarvefsetrum sem eru starfrækt af eða f.h. VPS (hér eftir „vefsetrin”). Með því að nota vefsetrin eða með þátttöku í hvers kyns verkefnum eða þjónustu sem VPS sér um gefur þú heimild til að upplýsingarnar séu notaðar eins og lýst er í þessari friðhelgistefnu. Ef þú hefur einhverjar spurningar um þessa friðhelgistefnu eða verndun upplýsinganna þinna, vinsamlega hafðu samband við VPS á www.ipcoop.com eða beint eins og lýst er í XII. hluta þessa texta.

MEÐ ÞVÍ AÐ LEGGJA FRAM PERSÓNUUPPLÝSINGAR TIL VPS, OG/EÐA MEÐ ÞVÍ AÐ FARA Á OG NOTA VEFSETRIN, SAMÞYKKIR ÞÚ AÐ VPS MEGI SAFNA OG BIRTA ÞESSAR PERSÓNULEGU UPPLÝSINGAR Í SAMRÆMI VIÐ ÞESSA FRIÐHELGISTEFNU OG SKILMÁLA HENNAR EINS OG HEIMILAÐ ER EÐA SKYLT SKV. LÖGUM.


C. Samþykki til að deila upplýsingum og birta þær, þ.m.t. með alþjóðlegum gagnaflutningi. Til viðbótar við að samþykkja þessa friðhelgistefnu og skilmála hennar, ásamt hvers kyns viðbótarstefnum, samþykkir þú ótvírætt að VPS hafi heimild til að deila upplýsingunum sem þú hefur veitt, eins og lýst hefur verið hér í þessum text. VPS getur deilt upplýsingum með IPC, Co-op Group, SUBWAY® Group og FAF Group. VPS getur einnig deilt upplýsingum með fyrirtækjum sem veita stuðningsþjónustu, s.s. greiðslukortafyrirtækjum, póstsendingafyrirtækjum, vefgáttum, tæknilegum stuðningsfyrirtækjum, fullnustumiðstöðvum eða öðrum þjónustufyrirtækjum eða til að framfylgja eða rannsaka færslur eða viðskiptaaðgerðir, því að þessi fyrirtæki gætu þurft upplýsingar um þig til þess að geta sinnt störfum sínum. Þessum fyrirtækjum er ekki heilmilt að nota upplýsingarnar sem VPS deilir með þeim í neinum öðrum tilgangi, en VPS stjórnar ekki þessum fyrirtækjum. Þú samþykkir að VPS og þeir aðilar sem það deilir upplýsingunum með (hér eftir „móttakendurnir") megi sýna og senda upplýsingarnar þínar um allan heim, þ.m.t. innan og utan Bandaríkjanna, Evrópusambandsins, landfræðileg svæði sem þjónustuð eru af Co-op Group, SUBWAY® Group og FAF Group, og í öðrum lögsagnarumdæmum í hvaða tilgangi sem er og tengist starfsemi og verkefnum VPS.


D. Samþykki á rafrænni tilkynningu ef um er að ræða brot á öryggismálum. Ef að VPS eða móttakanda er áskilið að tilkynna um óheimilan aðgang að tilteknum öryggiskerfum samþykkir þú, í góðri trú um þagmælsku VPS eða móttakandans, að þessir aðilar megi tilkynna slíkt, þegar áskilið er eða með því að birta tilkynningu á vefsetrum eða að senda tilkynningu til þess tölvupóstfangs sem VPS eða móttakandinn hefur fyrir þig. Þú samþykkir að sú tilkynning til þín muni verða tekin sem tilkynning til þess aðila sem þú ert fulltrúi fyrir og samþykkir þú að veita þeim aðila þá tilkynningu.


II. Flokkar upplýsinga sem VPS safnar


A. Persónulegar upplýsingar. Persónulegar upplýsingar eru skilgreindar sem allar upplýsingar sem varða persónulegar eða efnislegar aðstæður tiltekins einstaklings eða auðkennanlegs einstaklings. Auðkennanlegur einstaklingur er sá sem bera má kennsl á, beint eða óbeint með vísan í kennitölu og/eða annað kennslanúmer (hér eftir „kennitölu.”) eða í eitt eða fleiri atriði sem einstök eru honum á líkamlegan, lífeðlisfræðilegan, sálfræðilegan, efnahagslegan, menningarlegan eða félagslegan hátt.

Persónuupplýsingar skulu fela í sér en eru ekki takmarkaðar við: Nafn, heimilisfang, heima- og/eða farsímanúmer, persónulegt tölvupóstfang, kennitölu og fjárhagslegar upplýsingar, s.s. þær sem finna má á greiðslukortaumsóknum og fjárhagsyfirlitum.

VPS gerir ráðstafanir til viðhalda trúnaði hvað varðar kennitölu þína, til að vernda kennitölu þína fyrir ólöglegri birtingu og til að takmarka aðgang að henni. VPS mun ekki gera kennitölu þína tiltæka almenningi, prenta kennitölu þína á nein kort, gera þér áskilið að leggja fram kennitölu þína til að nálgast neinar vörur eða þjónustu, birta kennitölu þína á Netinu nema að tengingin sé trygg eða að kennitalan þín hafi verið dulkóðuð eða að áskilja notkun kennitölu þinnar til innskráningar á vefsetur án annarrar auðkenningar.


B. Viðkvæmar persónulegar upplýsingar. Viðkvæmar persónulegar upplýsingar fela m.a. í sér en eru ekki takmarkaðar við: Upplýsingar sem snúa að kynþætti eða uppruna, stjórnmálaskoðunum, trúmálum, kynhneigð, fötlun, heilsu og fyrri störfum sem hermaður. VPS mun aldrei deila viðkvæmum persónulegum upplýsingum þínum nema að þú gefir beina heimild til að deila þínum viðkvæmu persónulegu upplýsingum.


C. Upplýsingar í viðskiptatengslaskini. Viðskiptatengslaupplýsingar eru ekki taldar viðkvæmar persónulegar upplýsingar skv. lögum um lögsagnarumdæmi sem talin eru upp í IX. og XI. hluta þessa texta, njóta ekki sérstakrar verndar og þeim má deila reglulega með hverjum sem er innan og utan VPS. Viðskiptatengslaupplýsingar skulu fela í sér en eru ekki takmarkaðar við: Fyrirtækisnafn, heimilisfang þess og símanúmer. Að því marki sem lög annarra lögsagnarumdæma kveða ekki á um annað munu lög um þetta efni verða skilgreind í XIV. hluta þessa texta.


III. Söfnun og notkun persónulegra upplýsinga.


VPS safnar og notar persónulegar upplýsingar þínar til reksturs vefsetra sinna eins og til var ætlast. VPS hefur heimild til að nota persónuupplýsingar þínar með eftirfarandi hætti:


A. Persónuupplýsingar sem safnað er á vefsetrunum. Persónulegum upplýsingum er safnað á vefsetrunum með eftirfarandi hætti:

 1. www.tellsubway.com Persónuupplýsingar sem safnað er á þessu vefsetri eru m.a. en takmarkast ekki við, nafn, tölvupóstfang, póstnúmer, fæðingardag, kyn, númer heima- og farsíma, Subway kortanúmer, greiðslukortaupplýsingar og heimilisfang (til kaupa með korti, hleðslu eða endurhleðslu). VPS deilir þessum upplýsingur með SUBWAY® Group og FAF Group í tengsla- og markaðssetningartilgangi. VPS gæti einnig deilt tilteknum upplýsingum með þriðju aðilum til þess að veita stuðningsþjónustu sem tengist SUBWAY® Card Program.

 2. www.tellsubway.com Persónuupplýsingum sem safnað er á þessu vefsetri eru m.a. en ekki takmarkaðar við tölvupóstfang, farsímanúmer, afmælisdag, samveruafmæli og svörun við könnun á reynslu þinni á veitingastöðum SUBWAY®. VPS deilir þessum upplýsingum með Co-op Group, SUBWAY® Group og FAF Group vegna markaðssetningar ef þú velur að fá sendingar.

 3. www.subwaycatering.com Persónuupplýsingar sem safnað er á þessu vefsetri eru m.a. en ekki takmarkaðar við, nafn, heimilisfang, tölvupóstfang, símanúmer og greiðslukortaupplýsingar. VPS deilir þessum upplýsingum með útsendingu nafns þíns og tengslaupplýsinga til SUBWAY® veitingastaða í þeim tilgangi að afgreiða veitingapantanir þínar. VPS deilir einnig tengslaupplýsingum þínum með SUBWAY® Group og FAF Group ef þú velur að vera í sambandi og fá tilkynningar.

B. Gestir vefseturs.

 1. Notandanafn og lykilorð. Til þess að hafa aðgang að óopinberum- eða meðlimasíðum vefsetursins sem VPS sér um, þarf að skapa notandanafn og lykilorð. VPS gefur engum upp notandanöfn eða lykilorð innan VPS fyrirtækisins eða utan. Ef þú þarft að breyta eða leggja niður notandanafn þitt eða lykilorð skaltu hafa samband við VPS á www.ipcoop.com eða beint eins og fram er sett í XII. hluta þessa texta.

 2. Tölvupóstur og uppfærslur úr farsíma. Þú kannt að hafa tækifæri til að velja að móttaka tölvupóst og önnur farsímasamskipti frá VPS. VPS mun aðeins send þér tölvupóst eða senda þér farsímaskilaboð ef þú kýst að fá þau. Ef þú kýst að móttaka tölvupóstsamskipti og farsímaskilaboð mun VPS senda þér öðru hvoru uppfærslur varðandi nýjar viðbætur við vefsetur sem og sérstök tilboð og auglýsingar sem þú getur hagnýtt þér. Ef þú vilt á einhverjum tíma hætta að fá slíkar tilkynningar frá VPS getur þú dregið til baka val þitt á áskrift að tölvupóstum með því að smella á „hætta áskrift” neðst í öllum VPS tölvupóstum eða með uppfærslu tengslavalkosta á reikningnum þínum.

 3. Keppnir og kannanir. Öðru hverju geta vefsetrin haft frjálsar samkeppnir eða kannanir sem farið geta fram á að skráðar séu persónuupplýsingar, s.s. nafn þitt, heimilisfang, símanúmer og/eða tölvupóstfang. VPS mun eingöngu nota upplýsingarnar sem gefnar eru í tengslum við samkeppnina eða könnunina sem gerð er.

 4. Smygildi – Netnotandi. Smygildi (cookie) er gagnahluti vefseturs sem sendir upplýsingar til harðs disks einstaklings á meðan hann er að skoða vefsetrið. Smygildi gefa vefsetri tækifæri til að muna áríðandi upplýsingar sem gera heimsókn þína á setrið gagnlegri. VPS notar smygildi til að reyna að bæta framtíðarheimsóknir þínar.

  Ef þú vilt ekki fá smygildi eða ef þú óskar þess að stilla vafrann þinn á aðvörun í hvert skipti sem smygildi er sent eða ef þú óskar þess að hafna öllum smygildum skaltu nota þann valkostinn á Netvafranum þínum. “Help” kosturinn á Netvafranum þínum getur hjálpað þér að breyta smygildisvalkostum þínum. Vinsamlega athugaðu að með því að slökkva á smygildum getur þú mögulega ekki haft að gang að kostum sem annars eru í boði á vefsetrunum.

 5. Samskiptareglur á Netinu (IP-tala). Samskiptareglur (IP-tala) hafa með Internetstengingu tölvunnar þinnar að gera. VPS getur notað IP-töluna þína til aðstoðar við greiningu vandamála á VPS þjóninum til að reka vefsetrin og til að viðhalda samskiptum við þig á meðan þú vafrar í gegnum vefsetrin. IP-tala tölvunnar þinnar getur einnig verið notuð til að veita þér upplýsingar sem byggjast á vafri þínu í gegnum vefsetrin. VPS tengir ekki IP-tölur neinum persónulegum upplýsingum.

 6. Samsafnaðar upplýsingar. VPS mun reiða sig á samsafnaðar upplýsingar til að mæla áhuga gesta á og not þeirra af hinum ýmsu svæðum vefsetursins og hinum ýmsa hugbúnaði sem VPS veitir aðgang að. Samsafnaðar upplýsingar munu ekki bera kennsl á slíkar tölulegar og stjórnunarlega upplýsingar. Með þessum samsöfnuðu upplýsingum mun VPS gera tölfræðilegar- og aðrar greiningar á hegðun gesta og einkennum þeirra. Þótt VPS geti deilt þessum samsöfnuðu upplýsingum með þriðju aðilum, munu engar þessara upplýsing gefa neinum möguleika á að bera kennsl á þig eða til að finna neitt persónulegt um þig.

  VPS safnar einnig samsöfnuðum upplýsingum sem VPS telur ekki persónuupplýsingar, hvað varðar matarkaup og lýðfræði viðskiptavina SUBWAY® veitingastaðanna. VPS getur deilt þessum upplýsingum með Co-op Group, SUBWAY® Group og FAF Group til að bæta markaðssetningu vara og auglýsingar.


 

C. SUBWAY® leyfishafar. VPS safnar og notar persónuupplýsingar frá SUBWAY® leyfishöfum til þess að veita SUBWAY® leyfishafa þjónustu. VPS mun safna persónuupplýsingum frá SUBWAY® leyfishöfum með sanngjörnum og óágengum hætti með samþykki þessara sömu SUBWAY® leyfishafa. Persónulegar upplýsingar frá SUBWAY® leyfishöfum fela m.a. í sér en takmarkast ekki við: Nafn, fæðingardag, heimilisfang, símanúmer, faxnúmer, tölvupóstfang, lykilorð og kennitölu. VPS mun einnig halda til haga nafni, heimilisfangi, bankaupplýsingum og greiðslukortaupplýsingum SUBWAY® leyfishafa og öðrum viðeigandi upplýsingum sem nauðsynlegar eru til greiðslu, s.s. upplýsingar um póstáritun SUBWAY® leyfishafans til samþykktar greiðslukorts. VPS getur safnað upplýsingum frá SUBWAY® leyfishafanum beint eða getur VPS móttekið þær frá IPC, Co-op Group, SUBWAY® Group og/eða FAF Group. Til dæmis til þess að setja upp SUBWAY® Cash Card og Rewards Card Programs, verður VPS að hafa aðgang að persónuupplýsingum SUBWAY® leyfishafans, þ.m.t. en ekki takmarkað við: Nafn, heimilisfang, bankaupplýsingar sem veittar eru DAI og/eða FWH til að setja upp slíkan áðursamþykktan SUBWAY® reikning. Ef þú ert SUBWAY® leyfishafi og þú vilt ekki að VPS láti uppi þessar upplýsingar uppi verður þú að láta friðhelgiyfirmann VPS vita og ef þeim er safnað af DAI og/eða FWH, friðhelgiyfirmann hjá DAI og/eða FWH, í skriflegu formi eins og sett er fram í XII. hluta þessa texta. Ef slíkar persónulegar upplýsingar eru ekki látnar uppi getur það haft neikvæð áhrif á getu SUBWAY® leyfishafans til að starfa sem SUBWAY® leyfishafi eða til að taka þátt í tilteknum verkefnum þar sem þátttaka af SUBWAY® leyfishöfum getur verið áskilin.

VPS getur einnig notað tölvupóstfang SUBWAY® sérleyfishafa til að svara innkomnum beiðnum um þjónustur og stuðning frá slíkum SUBWAY® sérleyfishöfum, til að taka saman svör fyrir sérleyfishafann, til að gera ánægjukannanir, til að bjóða kynningar til slíkra SUBWAY® sérleyfishafa og til að senda aðrar óformlegar þjónustusendingar í tölvupósti. Persónulegar upplýsingar SUBWAY® leyfishafanna geta einnig verið notaðar til að eiga samskipti við SUBWAY® leyfishafann varðandi þessa reikninga SUBWAY® leyfishafa hjá VPS. Persónulegar upplýsingar SUBWAY® leyfishafa geta verið veittar flutningafyrirtæki til þess að uppfylla skyldur sendanda sem þessir SUBWAY® leyfishafar hafa óskað af VPS.


D. Viðskiptavinir SUBWAY® veitingastaða. VPS mun ekki safna persónuupplýsingum viðskiptavinarins nema að viðskiptavinurinn hafi beint samband við VPS. Handhafar SUBWAY® Rewards Cards og SUBWAY® Cash Cards geta skráð kortin sín ef þeir vilja á www.tellsubway.com, sem er stjórnað af VPS. Til að skrá SUBWAY® kortið getur viðskiptavinurinn verið beðinn að veita persónulegar upplýsingar, þ.m.t. en ekki takmarkaðar við: Fæðingardag, SUBWAY® númer, farsímanúmar og tölvupóstfang. ÞÚ VERÐUR AÐ VERA ÞRETTÁN (13) ÁRA EÐA ELDRI TIL AÐ SKRÁ SUBWAY® KORT. Innkaupasaga skráðs SUBWAY® korts getur einnig verið tengd þessum upplýsingum. VPS notar þessar upplýsingar sem hluta af kerfi tapaðra/týndra korta og býður einnig viðskiptavinum bein tilboð frá SUBWAY® veitingastöðunum sem sá viðskiptavinur borðar hjá eða frá völdum þriðju aðilum, s.s. birgjum vöru sem boðin er í gegnum SUBWAY® kerfið sem VPS mun senda áfram til viðskiptavinar. Ef þú hefur skráð SUBWAY® kort og þú óskar ekki eftir því að fá auglýsingaefni með notkun þinni á SUBWAY® kortinu, getur þú uppfært valkosti þína á www.tellsubway.com.


E. Val til takmörkunar nota VPS á persónulegum upplýsingum. Ef þú vilt ekki að VPS deili persónuupplýsingum þínum til þess að senda þér markaðs- eða auglýsingaefni, vinsamlega hafðu samband við friðhelgiyfirmann VPS á privacyofficer@ipcoop.com. Ef þú vilt ekki fá fleiri tölvupósta frá VPS getur þú valið það með því að kjósa „draga mig út” eða hafna áskrift með krækjunni í tölvupóstinum. Beiðni þín verður meðhöndluð snarlega en þú gæti samt fengið markaðsefni sem þegar var komið í vinnslu áður en VPS fékk beiðnina frá þér.


IV. Geymsla, birting og varðveisla persónulegra upplýsinga.


А. Geymsla persónuupplýsinga. VPS notar rekstrarlega skynsamlegar aðferðir til að tryggja persónuupplýsingar sé tryggilega verndaðar fyrir, tapi, birtingu, notkun, breytingu eða misnotkun. Allar rekstrarlega skynsamlegar aðferðir sem bjóðast eru notaðar til að forða því að óheimil notkun persónuupplýsinga þinna fari fram. Persónutengjanlegar upplýsingar sem safnað er af VPS geta verið geymdar og unnið úr þeim í Bandaríkjunum eða öðru landi þar sem VPS eða hlutdeildarfélög, dótturfyrirtæki eða umboðsaðilar sjá um og þær og með notkun vefsetranna samþykkir þú slíkan flutning upplýsinganna úr landi.


B. Birting persónulegra upplýsinga. Nema að því leiti sem lýst er í friðhelgistefnu þessari, mun VPS ekki gefa þriðja aðila persónulegar upplýsingar þínar, nema að þú óskir eftir því eða heimilir að þær séu veittar eða að upplýsingagjöfin sé skylda eða heimiluð skv. lögum, ef að VPS ákveður í góðri trú að slíkar upplýsingagjöf sé nauðsynleg til að: (a) fara að lögum eða uppfylla lagagjörninga skv. stefnu birtri VPS eða vefsetrunum; (b) vernda eða verja réttindi eða eignir VPS, vefsetranna eða notenda vefsetranna; eða (c) við aðkallandi aðstæður að vernda persónulegt öryggi SUBWAY® leyfishafanna og/eða starfsmanna VPS, notenda vefsetranna eða almennings.


C. Varðveisla persónulegra upplýsinga. VPS mun halda persónulegum upplýsingum þínum eins lengi og nauðsynlegt er í þeim tilgangi sem það safnaði þeim og til að fara að lögum sem eiga við. Samþykki þitt til að nota persónuupplýsingar þínar í slíkum tilgangi heldur gildi sínu eftir að samband VPS við þig hættir.


D. Öryggi. VPS kappkostar að vernda persónuupplýsingar þínar með því að nota læsingar, rafrænar- og tæknilegar öryggisaðferðir sem viðeigandi eru til gæslu upplýsinganna sem það hefur yfir að ráða. Þetta felur m.a. í sér að gæta persónuupplýsingarnar gegn tapi og þjófnaði, sem og óheimilum aðgangi, afritun, uppljóstrun, notkun og breytingum.

VPS gætir persónuupplýsinga þinna á Internetinu með notkun almennt samþykktra aðferða þess iðnaðar. Þótt fullkomið öryggi sé ekki til, hvorki á Internetinu né annarsstaðar, gerir VPS rekstrarlega viðeigandi ráðstafanir til að söfnun og geymsla slíkra upplýsinga sé í samræmi við þessa stefnu um friðhelgi persónuupplýsinga og allar viðeigandi reglur og lög.

Vefsetrin nota margskonar öryggislausnir sem hannaðar eru til að vernda persónuupplýsingar notenda, bæði innan og utan VPS, þ.m.t. notkun á dulkóðuðum aðferðum, eins og SSL samskiptareglum eða SSL lykilorðum, lykilorðavernd og öðrum öryggisráðstöfunum til að aðstoða við vernda persónuupplýsingar þínar gegn óheimilum aðgagni að þeim. Þetta hjálpar til við að halda trúnaði, friðhelgi og heildstæði persónulegra upplýsinga þinna og allra þeirra aðgerða og þjónustu sem þú kannt að óska eftir, hefja og/eða framkvæma á vefsetrunum, gegn misnotkun, hlerun og hökkun.


V. VPS Vefsetrin og vefsetur þriðju aðila.


Til hagræðis fyrir þig getur VPS haft krækjur til annarra vefsetra á sínu vefsetri. VPS leggur þessar krækjur til sem hagræðingu aðeins og hefur VPS ekki samþykkt né ber það ábyrgð á þjónustu eða persónuverndarstefnum sem gilda á þessum öðrum vefsetrum. Þessi persónuverndarstefna nær aðeins yfir persónuupplýsingar sem VPS safnar á vefsetrum sínum en ekki önnur vefsetur sem geta haft persónuverndarstefnur sem eru verulega öðruvísi en þessi stefna um verndun persónuupplýsinga. VPS hefur sett vefsetur sín upp með þeim hætti að nokkuð sé skýrt þegar þú yfirgefur vefsetur þess og ferð á annað vefsetur. VPS hvetur þig til að fara yfir friðhelgisstefnur allra vefsetra sem þú heimsækir með krækju á vefsetrunum til að tryggja að þú samþykkir þær stefnur. VPS er ekki ábyrgt fyrir stefnum eða framkvæmd þeirra hjá neinum þriðju aðilum. Þær persónuupplýsingar sem þú lætur ótengdum þriðju aðilum í té eru ekki verndaðar af þessari persónuupplýsingastefnu. Þú ætti að athuga vandlega friðhelgistefnur vefsetra þriðju aðila sem tengjast vefsetrum VPS.


VI. Börn og gagnasöfnun.


VPS fer að bandarískum alsríkisverndarstöðlum um friðhelgi eins og tekið er fram í barnafriðhelgilögum á Netinu (Children's Online Privacy Protection Act, eða „COPPA”). VPS er annt um öryggi barnanna. VPS heimilar ekki vitandi vits neinum undir þrettán (13) ára aldri að veita VPS neinar persónuupplýsingar. Börnum undir þrettán (13) ára aldri er gert skylt að fá heimild foreldra eða forráðamanna áður en þau leggja fram einhverjar persónuupplýsingar um sjálf sig á Netinu. Ef að barn undir þrettán (13) ára aldri hefur veitt VPS persónulegar upplýsingar án samþykkis foreldris eða forráðamanns ætti foreldrið eða forráðamaðurinn að hafa samband við friðhelgiyfirmann án tafar á privacyofficer@ipcoop.com. VPS mun nota rekstrarlega skynsamlegar aðferðir til að eyða slíkum upplýsingum barns án tafar af Netþjónum sínum.


VII. Persónuréttindi í Kaliforníu.


Skv. lögum í Kaliforníu geta íbúar Kalforníu sem hafa komist í viðskiptasamband við fyrirtæki óskað þess að fá tilteknar upplýsingar um það hvernig viðkomandi fyrirtæki deildi persónuupplýsingum með þriðju aðilum í markaðssetningartilgangi á sl. ári.

Stefna VPS er að deila aðeins persónuupplýsingum þínum í markaðssetningartilgangi með upplýstu samþykki þínu. Með þínu samþykki, getur VPS annað slagið deilt persónuupplýsingum þínum með dótturfyrirtækjum sínum og/eða hlutdeildarfyrirtækjum til þess að bjóða þér tengdar vörur og þjónustu sem hluta af markaðssetningu. Ef þú hefur áður gefið VPS slíka heimild er vilt ekki lengur að persónuupplýsingum þínum sé deilt, vinsamlega hafðu samband við friðhelgiyfirmann á privacyofficer@ipcoop.com og farðu fram á að valkostum þínum um að fá ekki tilkynningar verð breitt án kostnaðar.


VIII. Alþjóðlegur gagnaflutningur.


VPS kann að flytja persónuupplýsingar sem það safnar um þig til annarra landa en þess sem upplýsingunum var upphaflega safnað í. Þessi lönd geta haft önnur friðhelgilög en landið þar sem þú upphaflega gafst persónuupplýsingarnar. Þegar VPS flytur persónuupplýsingar þínar til annarra landa mun VPS vernda þær persónulegu upplýsingar eins og lýst er í þessari persónuupplýsingastefnu.


IX. Lög Kanada um persónuupplýsingavernd og rafræn gögn („PIPEDA”).


Kanada hefur komið á alríkislöggjöf sem kallast Personal Information Protection and Electronic Documents Act (hér eftir „PIPEDA"), sem felur í sér tíu (10) „sanngjarnar grunnreglur upplýsinga," varðandi persónuupplýsingar þínar. IPC fer eftir þessum sanngjörnu grunnreglum um persónuupplýsingar sem safnað er í Kanada, sem eru eftirfarandi:


 • grunnregla 1 - ábyrgð. Félag er ábyrgt fyrir persónuupplýsingum sem það hefur í sinni vörslu og skal útnefna einstakling eða einstaklinga sem eru ábyrgir fyrir reglufylgni félagsins við sanngjörnu upplýsingagrunnreglurnar..

 • grunnregla 2 - skilgreindur tilgangur Tilgangur þess að persónuupplýsingum er safnað í skal vera að skilgreindur af félaginu þegar eða áður en upplýsingunum er safnað.

 • grunnregla 3 - Samþykki. Vitneskja og samþykki einstaklingsins sem um ræðir eru áskilin fyrir söfnuninni, notkun eða birtingu persónuupplýsinga, nema þegar óviðeigandi er.

 • grunnregla 4 - Takmörkun söfnunar. Söfnun persónuupplýsinga skal vera takmörkuð við þær sem nauðsynlegar eru í þeim tilgangi sem skilgreindar eru af félaginu. Upplýsingunum skal vera safnað með sanngjörnum og löglegum hætti.

 • grunnregla 5 - Takmörkun notkunar, birting og varðveisla. Persónulegar upplýsingar skulu ekki vera notaðar eða birtar í öðrum tilgangi en sem þeim vara safnað til, nema með samþykki viðkomandi einstaklings eða ef áskilið er skv. lögum. Persónulegar upplýsingar skulu aðeins vera varðveittar eins lengi og nauðsynlegt er til að uppfylla þann tilgang.

 • grunnregla 6 - Nákvæmni. Persónuupplýsingar skulu vera nákvæmar, heildstæðar og uppfærðar eins og nauðsynlegt er í þeim tilgangi sem þær eru ætlaðar til.

 • grunnregla 7 - Öryggistryggingar. Persónuupplýsingar skulu vera verndaðar með öryggisráðstöfunum sem viðeigandi eru eftir viðkvæmni persónuupplýsinganna.

 • grunnregla 8 - Gagnsæi um stefnur og starfshætti. Félagsskapurinn skal láta liggja frammi fyrir einstaklinga sérstakar upplýsingar um stefnur og starfshætti sem við eiga um meðferð persónulegra upplýsinga.

 • grunnregla 9 - Aðgangur einstaklinga að persónulegum upplýsingum. Að fenginni beiðni frá einstaklingi skal hann upplýstur um tilveru, notkun og birtingu á persónuupplýsingum sínum og skal veittur aðgangur að þeim upplýsingum. Einstaklingur skal geta véfengt nákvæmni og heildstæðni upplýsinganna og fengið þær lagfærðar eins og viðeigandi getur talist.

 • grunnregla 10 - Véfenging reglufylgni. Einstaklingi skal vera fært að reifa véfengingu á reglufylgni við hinna sanngjörnu grunnreglna um upplýsingar til hinna útnefndu einstaklinga eða einstaklings sem í ábyrgð eru fyrir reglufylgni félagsins.

X. Reglufylgni um örugga höfn.


VPS fer eftir reglum bandaríska viðskiptaráðuneytisins um skilyrði fyrir öruggri höfn varðandi flutning á persónuupplýsingum frá Evrópska efnahagssvæðinu og Sviss til Bandaríkjanna. VPS var sjálf-löggilt skv. persónuverndar-regluramma bandaríska viðskiptaráðuneytisins um örugga höfn, Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og Sviss, varðandi söfnun gagna, notkun, geymslu og aðra meðferð persónulegra upplýsinga sem fluttar eru frá Evrópska efnahagssvæðinu og/eða Sviss til Bandaríkjanna, skv. tilskipun EB um vernd persónuupplýsinga. Grunnreglur um reglufylgni við örugga höfn eru:


 • Tilkynning - Indivizii trebuie informaţi că datele lor sunt colectate şi despre modul în care acestea vor fi utilizate;

 • Kostir - Indivizii trebuie să aibă abilitatea de a anula colectarea şi transferul datelor către terţe părţi;

 • Áframflutningur - Transferurile de date către terţe părţi poate avea loc doar către alte organizaţii care respectă principii adecvate de protecţie a datelor;

 • Öryggi - Trebuie exercitate eforturi rezonabile pentru a preveni pierderea informaţiilor colectate;

 • Heilindi gagna - Datele trebuie să fie relevante şi de încredere pentru scopul în care au fost colectate;

 • Aðgengi - Indivizii trebuie să poată accesa informaţiile păstrate despre ei şi să le corecteze sau să le şteargă dacă nu sunt corecte; şi

 • Framfylgni - Trebuie să existe mijloace eficiente de aplicare a acestor principii.

Frekari upplýsingar varðandi grundvallarreglurnar um örugga höfn og vottunarferlið má finna á www.export.gov/safeharbor.


Auk þessa heldur bandaríska viðskiptaráðuneytið skrá yfir fyrirtæki og félög sem fylgja reglum um örugga höfn sem finna má á http://web.ita.doc.gov/safeharbor/shlist.nsf/webPages/safe+harbor+list


XI. Meðlimalönd Evrópusambandsins.


Ef þú ert íbúi meðlimalands Evrópusambandsins og þú hefur einhverjar áhyggjur eða umkvartanir, vinsamlegast berðu þessi mál fyrst upp við friðhelgiyfirmann VPS. VPS er staðsett í Bandaríkjunum sem og vefþjónarnir sem gera þetta vefsetur og flest öll verkefni og VPS-þjónustu mögulega. Öll mál sem tengjast friðhelgimálum og þessu vefsetri falla undir lög Bandaríkja Norður-Ameríku og Flórídafylkis. Ef að friðhelgiyfirmaður VPS tekur ekki með fullnægjandi hætti á kvörtun innan þrjátíu (30) daga frá viðtöku slíkrar kvörtunar, skulu allar deilur, ágreiningur eða kröfur verða jafnaðar með gerðardómi sem stýrt er af gerðardómstofnun eins og Gerðardómssamtökum Bandaríkjanna (the American Arbitration Association; hér eftir „AAA”). Allir gerðardómar munu fara fram á ensku. Dómsúrskurð sem uppkveðinn er af gerðardómsmanni má leggja fram í öllum réttarþingum sem hafa lögsögu. Kostnaði af gerðinni skal deilt jafnt á milli aðila. Réttað skal í Miami á Flórída í Bandaríkjunum og skal þinghald fara fram með einum gerðardómsmanni. Einnig getur þú lagt fram kvörtun hjá Alríkisviðskiptaráðinu (Federal Trade Commission) á http://www.ftc.gov/ftc/complaint.htm eða í síma +1-202-382-4357.


XII. Tengslaupplýsingar.


Ef þú hefur einhverjar spurningar eða kvartanir eða ef vilt nálgast, leiðrétta eða eyða persónuupplýsingum um þig, vinsamlega hafðu samband við friðhelgiyfirmann VPS. Sambandi má ná við friðhelgiyfirmann VPS í síma: +1-888-445-9239, á faxi í síma: +1-305-670-4465, með tölvupósti á privacyofficer@ipcoop.com eða með pósti til Value Pay Services, LLC, 9200 South Dadeland Boulevard, Suite 800, Miami, FL 33156, Berist til: Friðhelgiyfirmanns. Ef nauðsynlegt er mun friðhelgiyfirmaðurinn hafa samband við annan starfsmann til að hjálpa þér að ljúka við umbeðið verkefni þitt.

Ef þú þarft að hafa samband við friðhelgiyfirmann DAI má ná í hann í síma í: 1-203-877-4281 eða +1-800-888-4848, með faxi í síma: +1-203-876-6690, með tölvupósti á privacyofficer@subway.com eða í pósti til Doctor’s Associates Inc., 325 Bic Drive, Milford, CT, 06461, USA.

Ef þú þarft að hafa samband við friðhelgiyfirmann FWH má ná í hann í síma í: +1-203-877-4281, á faxi í síma: +1-203-783-7479 með tölvupósti á privacyofficer@subway.com, eða í pósti til Franchise World Headquarters, LLC, 325 Bic Drive, Milford, CT, 06461, USA.


XIII. Breytingar á þessari friðhelgistefnu.


VPS mun uppfæra þessa friðhelgistefnu öðru hvoru. Þegar VPS birtir breytingar á þessari friðhelgisstefnu verður einnig uppfærð dagsetning „síðustu uppfærslu.” Ef að efnislegar breytingar eru gerðar á þessari friðhelgistefnu mun VPS láta þig vita í tölvupósti eða með tilkynningu á heimasíðu vefsetursins með lýsingu breytinganna. VPS hvetur þig til að lesa þessa friðhelgistefnu reglulega til að fá upplýsingar um hvernig VPS verndar upplýsingarnar þínar og til að afla þekkingar á friðhelgistefnunni. Áframhaldandi notkun þín á vefsetrinu eftir breytingar á friðhelgisstefnunni skulu standa fyrir samþykki þínu á öllum slíkum breytingum. Friðhelgistefna þessi er felld inn í alla skilmála sem eiga við um hin ýmsu vefsetur og öll verkefni eða þjónustu sem rekin er að stýrt af eða f.h. VPS. Allar breytingar á þessari friðhelgistefnu taka umsvifalaust gildi eftir að hafa verið birtar af VPS.


XIV. Breytingar og uppfærslur áskildar af lögum annarra lögsagnarumdæma.


Uppfært 15. ágúst 2011


Staður

 

FAVORITE STORE

Enter Address or Zip Code

1 Mile = 1.6 km

CHOOSE YOUR FAVORITE STORE